Conveni col·lectiu vigent dels Teatres i Sales d'Espectacles de Catalunya

25-05-2017

Tècniques i Tècnics d’Espectacles que treballeu en empreses que es dediquen a fer teatre, concerts, espectacles…

Aquest és el vostre conveni col·lectiu. Penseu que les condicions salarials que s’hi descriuen són el mínim que us poden pagar, i les hores, les màximes que podeu treballar durant una jornada laboral. Si us paguen per sota del conveni i us fan treballar més hores del que diu el conveni, estaran concurrent en un frau de llei. I per tant denunciable davant les autoritats corresponents. El conveni és del 2009-2012 però continua vigent tot i que la patronal no l'ha volgut renovar.

Els afiliats a AteCat poden fer servir l’assesoria legal d’AteCat per resoldre aquests problemes.

Us podeu descarregar el conveni per poder consultar els vostres drets i deures com a Tècniques i Tècnics d’Espectacles.