Comunicat d’AteCat 1 de maig de 2020

01-05-2020

Per una tornada a la normalitat amb menys precarietat.

La majoria de les Tècniques i Tècnics de les Arts Escèniques som treballadores intermitents de la Cultura, amb contractes precaris d’alta i baixa per bolo o d’obra i servei, amb sovint només un dia de durada, que ens comporten unes prestacions per desocupació, unes cotitzacions i unes baixes mèdiques, si tenim la sort de poder-nos hi acollir, irrisories e insuficients. També ens provoca una manca de continuïtat en l’antiguitat dins l’empresa que fa molt difícil exercir la representativitat sindical dels treballadors i defensar col·lectivament els nostres drets laborals. D’altres som autònomes, sovint també sense pressupostos ni contractes firmats pels bolos previstos dels nostres clients, i amb imposició d’horaris i tarifes per part d’algunes empreses i administracions que contracten els nostres serveis.
Amb la crisi del COVID19 se’ns va suspendre la nostre activitat ja a principis del mes de març, i trigarem molts mesos a poder recuperar la total activitat del sector. Els espectacles en viu s’han suspès al 100% i les persones que ens dediquem a muntar i realitzar aquesta activitat cultural no tenim cap altre opció per poder treballar i cobrar un sou d'allò que és la nostre feina i professió.
Amb les condicions laborals precàries del sector, hi ha moltes persones professionals intermitents que no s’han pogut acollir a cap de les ajudes atorgades als treballadors i autònoms pels govern estatal i autonòmic per fer front a aquesta crisi. Son molts mesos en que no podrem ingresar cap diner fruit del nostre treball en les Arts Escèniques, Concerts i Events, i per això demanem que totes les professionals intermitents de la Cultura es puguin acollir a les ajudes previstes pel COVID19. També demanem exigim, que aquestes ajudes s’allarguin més enllà de l’estat d’alarma ja que el nostre sector trigarà molt de temps mes a recuperar la total normalitat.
Perquè tot això no torni a passar i per solucionar la falta de regulació del sector, demanem una nova normalitat amb menys precarietat laboral en el nostre sector, i que es reguli basant-se en la nostre intermitencia i especificitat, un nou Estatut dels Professionals de la Cultura, on hi tinguin cabuda totes les OBRERES i OBRES CULTURALS. Bon primer de maig. #tècniquesitècnicsenlluita

Comissió Coordinadora d’AteCa