SER O NO SER (AUTÒNOM)

La llei declara l’autònom plena llibertat per exercir la seva feina, per un o diversos clients, tingui o no assalariats al seu càrrec, PERÒ hi ha dos supòsits clars en la jurisdicció que marquen la diferència entre un autònom, i el que anomenem un FALS AUTÒNOM:

Un treballador el qual el seu horari és marcat per l’empresa, la seva retribució és bàsicament fixa i no té autonomia per organitzar el seu treball, a més de no utilitzar cap element de treball propi, no és un autònom econòmicament dependent ni un autònom a seques.

És un treballador per compte aliè contractat en frau de llei com a treballador per compte propi. El que ha de fer el treballador és exigir la seva contractació en base a l’Estatut dels Treballadors i acudir a la jurisdicció social si no es respecten els seus drets.

Els dos punts més clars on es mouen aquests fraus són els dos següents:

Alienitat: El treballador autònom assumeix el risc econòmic del negoci (tant els beneficis com les pèrdues).

Dependència: El treballador autònom s’encarrega de l’organització del seu propi treball, disposant per a això dels seus propis mitjans.

Així doncs, resumint les característiques que diferencien la relació laboral de qualsevol altra forma contractual:

• Per compte aliè. Els Fruits de la feina del treballador pertanyen a l’empresa, així com els beneficis i/o deutes de l’activitat.

• Remunerada. Per fer la feina es cobra un salari.

• Subordinada. El treballador es troba subjecte a l’organització i direcció de l’empresa. Aquesta determina els horaris, els descansos, les Vacances, el Lloc, …, i facilita les eines i els materials de Treball.

• Personal. El treballador no pot delegar en altres persones la seva feina.

Si compleixes aquestes característiques, HAS D’ESTAR CONTRACTAT.

Si t’obliguen a facturar, ets un FALS AUTÒNOM i el teu dret i obligació és exigir a l’empresa que et contracti degudament.

Si encara tens dubtes o no saps quina situació és la teva, AteCat et pot ajudar.

Contacta amb Nosaltres

Si vols COMENTA en el FORO

març 27, 2011 Publicado porAteCat

Los Comentarios están cerrados.

SUBIR
2010 by J@2 - AteCat
Fes-te amig d'Atecat