Archivo de la “Afilia’t” Categoria

Afilia’t

SENSE NOSALTRES NO HI HA ESPECTACLE.

Necessitem que la gent deixi de queixar-se als bars i s’involucri en projecte real. Sabem que és difícil però després de molts anys d’estancament ja hauríem de saber que o ho fem nosaltres o no ho farà ningú.

Per això queda tothom convidat a participar, cadascú dins de la mida de les seves possibilitats, i plantejar les seves inquietuts.

Entre tots aconseguirem que això deixi de ser un somni i comenci a ser una realitat.

Afilia’t i lluita

TOTS EL CAMPS SON OBLIGATORIS!!

Cognoms:

Nom:

Direcció:

C.P.:

Provincia:

Telèfon de Contacte:

Correo Electrònic de Contacte:

Foto:

D.N.I. o N.I.F.:

Situació Laboral:

Professió:

Quina Quota Prefereixes:

Dades Bancaries(20 cifres):

Mitjançant aquest formulari sol·licito la meva admissió com Afiliat. Accepto que amb càrrec al meu compte atenguin els rebuts de l'ASSOCIACIÓ DE TECNICS I TECNIQUES DE L’ESPECTACLE DE CATALUNYA (AteCat), pel pagament de la meva quota de AFILIAT.

Gràcies.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado.

Ets Estudiant? Punxa aquest Enllaç

març 27, 2010 Publicado por Afilia't, AteCat
SUBIR
2010 by J@2 - AteCat
Fes-te amig d'Atecat